Call US - 214 - 2547 - 142

Home » Forbrukslån til ferie

Forbrukslån til ferie

Drømmeferien kan være tilgjengelig veldig billig på de mest ugunstige tidspunkt. Det er sjelden at feriene er på sitt billigste, akkurat når du har fått utbetalt feriepengene. På vinteren er internett, TV og radio fullt av lokketilbud for vinterfrosne nordmenn som ønsker seg til varmen. Forbrukslån kan være løsningen for deg som vil slå til på et godt tilbud. Det er imidlertid viktig å kalkulere dette slik at du vet hva det innebærer.

 • Drømmeferien kan være billig når som helst
 • Forbrukslån er gode løsninger for mange

Generelt om forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det vil si at banken ikke har pant i et objekt, og har derfor ingen garanti for å få pengene igjen dersom du skulle misligholde lånet. Bankene dekker inn for denne risikoen med å øke rentesatsen noe. Dette gjør at selv om bankene tar en større risiko, har de allikevel god nok inntjening til at det dekker opp for et eventuelt tap banken måtte ha tatt ved mislighold.

Rentene du eventuelt betaler, vil være basert på størrelsen på lånet, samt din betalingsevne og andre faktorer. Det er viktig at du ser på hvor mye lånet blir å koste deg før du eventuelt bruker det på en ferie. Dette for at du ikke risikerer at ferien koster mer enn den smaker. Forbrukslån til ferieformål er ofte lurt å betale ned fortest mulig. Da kan kostnadene forsvares i forhold til hva du får ut av opplevelsen.

 • Forbrukslån er uten sikkerhet
 • Banken tar høyere risiko, du betaler høyere rente

Feriepenger

Så godt som alle av oss har feriepenger som kommer til sommeren, i alle fall de av oss som er i vanlig jobb. Det er gjerne da vi vil reise på ferie her til lands, når sommeren i Norge er på sitt beste. Det som dessverre ofte også er tilfelle, er at feriene aldri er billige å bestille eller reise på til et slikt tidspunkt. Mange steder er det fullt, og pengene rår dersom du vil ha plass.

Mange av oss har muligheten til å ta ferie på vintertid, men da er fremdeles feriepengene langt unna. Et forbrukslån kan dermed være med på å realisere en totalt sett billigere ferieform. Spesielt dersom du skulle ventet til sommeren og feriepenger. Et lokketilbud til sydligere strøk på vinterstid er gjerne mye mer lukrativt enn en fullstappet hurtigrute utenfor Bergen en sommerdag. Prisene er gode, og du trenger ikke lange tiden i solen for å føle seg bedre!

Finansiering av ferie eller vente

I de tilfeller hvor ferien blir billigere av å både dra på den samt å kjøpe den, kan det være en god løsning med forbrukslån fremfor å vente. Besparelsen du gjør bør være lik eller større enn den kostnaden du har ved å betale på et forbrukslån. Da kan det vise seg å være en akseptabel avtale å inngå. Det du bør fokusere på og passe på, er at det ikke blir for dyrt.

 • Finansiere ferie kan bli dyrt, og kan være en god handel
 • Passe på kostnadene, evaluer prisen du må betale
 • Ferie på vinterstid kan være billigere enn på sommeren
 • Utenlandsferie er ofte på lokketilbud
 • Feriepengene kan komme på et ubeleilig tidspunkt
 • Forbrukslån kan finansiere drømmeferien for deg
 • Forbrukslån kan være dyre lån

Det som bør settes opp før avgjørelsen, er et budsjett. En drømmeferie på kreditt ville nok fått de fleste eksperter på Luksusfellen til å reagere. Går du riktig frem, kan du gjøre det på en fornuftig måte likevel. Sett opp et budsjett over hva du trenger. Finn også ut hvor lenge du blir borte, og hvor lang nedbetalingstid du skal ha på lånet. Det bør ikke være overdådig og overskride hva du ellers hadde brukt på en ferie

Budsjett

Feriens lengde, innhold og andre kostnader må beregnes inn i totalkostnaden dersom du skal ta opp lån til ferie. Du må ta med i beregningen eventuell tapt inntekt siden du er på ferie, samt huske på alle små kostnader som mat og drikke. Disse er lett å glemme! Det kan også være lurt å se på om det er noen kostnader du kan kutte uten at det gjør noe, slik at lånet blir mindre.

Kostnaden på lånet må også tas hensyn til. Dersom rente og gebyrkostnader strekker seg over for lang nedbetalingstid, vil det koste et feriebudsjett ekstra bare i tilbakebetaling. Lånet bør ikke overskride mer enn du hadde ville brukt på en ferie dersom du hadde hatt pengene for hånd. Allikevel er det noen som ønsker å ha en buffer i baklommen i tilfelle det skulle være noe uforutsett som skjer. Ta dette med i beregningen!

Hvordan gå frem

Når du skal søke om lån, kan du gå til bankene direkte. Her vil du få gode råd og løsninger, og lånet kan tilpasses ditt behov. Du kan besøke bankene, ta kontakt over nett eller bruke en låneportal. Ved bruk av en låneportal vil du kunne få oversikt og tilbud fra flere banker. Alle banker har tilgang til gjeldsregisteret, og bruker automatiserte kredittsjekk-tjenester. Dette gjør at de kan ha svar på lånesøknaden innen rimelig kort tid!