Call US - 214 - 2547 - 142

Home » Er det trygt å ta opp forbrukslån?

Er det trygt å ta opp forbrukslån?

Hvorvidt det er trygt å ta opp et forbrukslån, avhenger først og fremst av låntakers økonomiske teft og betjeningsevne. Ettersom dette er et lån hvor det ikke stilles sikkerhet er renten relativt høy. Låntakere må derfor orientere seg om hvor høy den effektive renten vil bli før man takker ja til lånet. Det er også viktig å forsikre seg om at man er i stand til å håndtere det månedlige avdraget. Det lønner seg aldri å ta opp lån dersom man ikke er betalingsdyktig.

Søkere kredittvurderes

Det er ikke bare søkere som ikke ønsker å ende opp med for store lån. Långiver foretar dermed kredittsjekker av søkere for å finne ut om de er gode betalere. Faktorer som brutto årsinntekt, alder og total gjeldsbelastning er vanlige. Bankene vil som regel ikke innvilge lån til søkere med betalingsanmerkninger. Myndighetene krever blant annet at søkere skal kunne betjene egen gjeldsmasse selv om renten skulle øke med 5 %. Jo bedre kredittscore man får, dess bedre lånevilkår ender man opp med.

  • Betalingsanmerkninger viser dårlig økonomisk teft
  • Med stabil inntekt og betjenelig gjeldsmasse får man oftere aksept fra banken

Nominell og effektiv rente

Det er ikke bare den høye renten man må være oppmerksom på når man skal søke om forbrukslån. Det er like viktig å skille mellom nominell rente og effektiv rente når man ser etter en god låneavtale. Nominell rente er bankens grunnrente, og inkluderer dermed ikke forskjellige avdrag og gebyrer. Den effektive renten er renten man faktisk skal betale. Denne renten inkluderer alle gebyrer og avgifter, og utgjør dermed lånets totale kostnad. Effektiv rente fastsettes individuelt av banken.

  • Nominell rente er bankens grunnrente
  • Effektiv rente er nominell rente, inkludert gebyrer og andre kostnader

Forbrukslån og mislighold

Det er ingen hemmelighet at mange låntakere sliter med å betjene sine forbrukslån. Norske låntakere er dessuten godt representerte på statistikker over land hvor mislighold er vanlig. Dette er med på å forklare hvorfor myndighetene stiller strenge krav til utstedere, som igjen stiller strenge krav til låntakere. På den måten skal man unngå at låntakere med beviselig dårlig betjeningsevne får innvilget lån. Ansvaret for unngåelse av mislighold ligger imidlertid på alle parter. Både myndighetene, långiverne og naturligvis låntakerne selv.

Ofte kan forbrukslån innvilges på relativt kort tid, og pengene utbetales omgående. Det kan være fristende å ta opp et lån til allment forbruk. Likevel bør ingen ta en låneavgjørelse på sparket. Det er tryggere å låne dersom man har saumfaret markedet etter det beste lånet, og funnet det som passer best for egen situasjon. I tillegg lønner det seg å bruke et forbrukslån til investerende formål som bil eller oppussing, snarere enn ekstra dyre julegaver eller reiser i utlandet.

Ofte stilte spørsmål

Hva kan et forbrukslån brukes til?

Som låntaker bestemmer man selv hva et forbrukslån skal brukes til. Man behøver ikke oppgi overfor utsteder hva pengene skal gå til. Det gjelder likevel å ikke låne mer enn man trenger. I tillegg bør man overveie hvorvidt det er gunstig å bruke pengene til generelt forbruk hvor man ikke får noe av monetær verdi tilbake.

Når skal et forbrukslån være nedbetalt?

Finanstilsynet krever av lånutstedere at et lån til forbruk skal være nedbetalt innen 5 år – 15 år for refinansiering. Dessuten skal rammekreditter omgjøres til nedbetalingslån. Når et lån har høy rente blir det vesentlig billigere å betale det tilbake så fort som mulig. Man kan spare mange tusenlapper på å bli så fort ferdig med et lån som mulig.

Når er det trygt å ta opp lån til forbruk?

En låntaker med stabil og god inntekt, ingen betalingsanmerkninger, god økonomi, betjeningsevne og velvillighet til å nedbetale et lån så fort som mulig, vil i de fleste tilfeller trygt kunne ta opp et usikret lån. Det er også viktig ikke å låne for mye. Man bør i tillegg lage seg et månedlig budsjett med plass til det månedlige avdraget.