Call US - 214 - 2547 - 142

Home » Alternativer til forbrukslån

Alternativer til forbrukslån

Forbrukslån er for mange en enkel og rask løsning for å få tak i ekstra penger. Det er enkelt å søke om forbrukslån på nett. Dersom du oppfyller kravene får du som regel pengene utbetalt kort tid etter innvilget søknad. Det er derimot ikke alle som oppfyller disse kravene. Vær også oppmerksom på at det kan være gode penger å spare ved å se på andre alternativer til lån. I denne artikkelen skal vi gå gjennom alternativer til lån som det lønner seg å vurdere på forhånd.

Bruk oppsparte midler

Dersom du vurderer å søke om lån bør du først se om du har andre oppsparte midler du kan bruke. Generelt anbefales det alle å spare litt penger på en bufferkonto i tilfelle det skjer noe uforutsigbart. En bufferkonto bør være på størrelse med to eller tre månedsinntekter. På denne måten står du ikke med tomme hender dersom bilen plutselig må på verksted. Kanskje har du også andre typer oppsparte midler. Dette kan for eksempel inkludere aksjefond du kan selge. Du bør ta en helhetlig vurdering.

Fordelen med å bruke oppsparte midler fremfor å ta opp forbrukslån er at du vil spare en del penger. Lån til forbruk har generelt en relativt høy rentesats. Det er også ulike kostnader knyttet til opprettelse av slike lån, som etableringsgebyr, samt til hver innbetaling. Rentekostnadene kommer i tillegg. Det stilles ulike krav til låntakere, som at du må være norsk statsborger og ha fylt 18 år. Din inntekt må være høy nok til å kunne betjene din eksisterende gjeld. Enkelte banker stiller ytterligere krav.

  • Det lønner seg å bruke oppsparte midler før opptak av lån

Andre typer lån

Det er derimot ikke alltid man har tilgjengelig nok oppsparte midler. I dette tilfellet kan du se på muligheten for å ta opp eller bruke andre typer lån til ditt formål. Hvilken type lån vil avhenge av formålet du skal bruke pengene til. Dersom du trenger penger til kurs eller studier, bør du først søke et studielån fra Statens Lånekasse. Det er dette som gir best betingelser til studenter. Et statlig studielån er gratis under studietiden og renten er lav. Dette lånet fryses dersom du blir arbeidsledig.

Dersom du skal kjøpe bil er ofte billån det gunstigste alternativet. Mange forhandlere reklamerer med lav kampanjerente ved kjøp. Merk likevel at denne lave renten ofte er tidsbegrenset. Likevel er rene billån stort sett billigere enn forbrukslån ved kjøp av bil. Når det gjelder kjøp av bolig anbefales det generelt ikke å ta opp lån til forbruk. Dette kan derimot være en løsning dersom du ikke oppfyller egenkapitalkravet og får lav rente på resten av boliglånet. Du bør uansett tenke nøye gjennom din økonomiske situasjon før du søker om et slikt lån.

Lån privat i stedet for forbrukslån

Tenk over om du har kapitalsterk familie, venner eller bekjente. Det kan lønne seg å låne fra disse i stedet for å søke om lån til forbruk. Dere må gjerne bli enige om en passende rente, slik at ikke långiver taper penger på låneavtalen. Så lenge den avtalte renten er lavere enn renten på lånet lønner det seg for begge parter. Å låne fra familie og venner er helt lovlig, men dere bør likevel skrive en formell kontrakt. Slik unngår dere uklarheter og konflikter. Noen kan også få rimelige lån gjennom arbeidsplassen.

Husk at eventuelle renteutgifter på lån fra familie, venner eller arbeidsgiver alltid skal føres i selvangivelsen. Du som låntaker må føre renteutgiftene til fradrag på skatten. Långiver må føre renteinntektene som kapitalinntekt. Skatt og skattefradrag på kapitalinntekt er 22 % i 2020. En lånekontrakt mellom deg og långiver bør inneholde personlige opplysninger som personalia til begge parter. I tillegg bør den opplyse om lånets samlede størrelse, rentesats og nedbetalingsperiode. Inkluder eventuelt en detaljert oversikt over lånets innbetalingsterminer. Rentesatsen bør kunne justeres i takt med endringer i det generelle rentenivået. Dette settes av sentralbanken.

  • Private lån kan være et godt alternativ til lån til forbruk
  • En låneavtale beskytter begge parter av avtalen

Øk boliglånet

Dersom du har boliglån, kan den enkleste og rimeligste løsningen være å øke lånet du har. Dette er økonomisk gunstig, da boliglån generelt har den laveste renten. Dette skyldes at banken her stiller pant i boligen din som en ekstra sikkerhet mot mislighold. Lånet kan fremdeles ikke utgjøre mer enn 85 % av boligens verdi. Det kan lønne seg å få en ny verdivurdering av huset ditt før du søker om lån. Slik får du vite om boligen din har steget i verdi siden kjøp, og du kan eventuelt søke om et høyere lånebeløp.

Enkelte banker tilbyr sine kunder rammelån som et fast produkt. Slik kan du låne opp til for eksempel 60 % av boligens verdi etter ønske og selv disponere pengene etter behov. En slik løsning kan være svært gunstig om du trenger penger raskt. Du betaler kun renter på det du faktisk har brukt, ikke hele lånerammen. Har du frihet på avdragene, kan du sette opp en fast innbetaling av avdrag når det passer deg. Dersom dere er to låntakere, kan begge bruke rammelånet i hver deres nettbank.

  • Boliglån har den laveste renten
  • Øking av boliglånet er det rimeligste alternativet til usikret lån

Sammenligning av tilbud

https://www.forbrukslån.no anbefaler at uansett hvilken type lån du velger lønner det seg alltid å sammenligne ulike banker før du takker ja til et tilbud. Det kan være store forskjeller mellom bankene når det gjelder rentesats og betingelser for samme type lån. Ofte settes rentene ut fra den enkeltes økonomiske situasjon. Bankene opererer også med forskjellige priser og vektlegger ulike vurderingsfaktorer. Bruk gjerne en lånemegler som vil videresende din søknad til flere banker. Det er gratis og uforpliktende å bruke tjenesten, og du vil spare tid på å sende kun én søknad.

Når du vurderer å ta opp forbrukslån, finnes det ofte flere andre alternativer du bør vurdere før du sender søknaden. Hvilke alternativer som er aktuelle vil avhenge av formålet du trenger penger til. Det finnes en rekke spesialtilpassede lån, både når du skal finansiere studier, bil og bolig. Du kan også låne av venner, familie og din arbeidstaker. Dette er lovlig så lenge det foregår i ordnede former og dere oppgir eventuelle renteutgifter og renteutgifter på skattemeldingen. Dette er ofte et alternativ som lønner seg for begge parter.